Popis skutečné události

(příklad ke školnímu slohovému cvičení)

Shluk lidí zvědavě upíral oči vzhůru, jako by odtamtud měla přijít spása světa. Stovky párů panenek zrcadlily zvědavost a nedočkavost. Nad hlavami některých z lidí se objevily tyče deštníků, nad jinými mávátka. Ze všech stran se ozývalo vzrušené debatování, hloučky přebíhaly z místa na místo ve snaze najít co nejlepší výhled. Prodavačů, kteří se z celé záležitosti snažili vytěžit co nejvíce a obtěžovali se svými přenosnými pultíky, si málokdo všímal - mohli by rozhodující okamžik propásnout a dlouhé čekání by přišlo vniveč.

Pak se okna skřípavě otevřela a hluk v davu o poznání zesílil. Zatímco kostlivec tahal za zvonec, apoštolové za okénky procházeli a dívali se dřevěnýma očima, stejně jako každou hodinu, do shluku turistů pod sebou. Nakonec zakokrhal kohout a okénka se zavřela.

Lidé pod orlojem byli u vytržení. Po chvilce se od zadních řad zvedl hlasitý potlesk a postupoval jako vlna až ke zdi věže. Prodavačům slepiček začaly na další hodinu opět stoupat tržby.

(1997)

Doporučte cizím lidem


Vnuťte to ostatním na FacebookuNahrajte si to do čtečky


Poslat si tenhle text do Kindlu