Několik stručných rad jak zařídit, aby tě lidé neměli rádi

Mí přátelé se mě často ptají: „Jak to děláš, že tě lidé tak nemají rádi?“ Domnívám se, že je to zajímavá otázka a tak předkládám několik stručných rad pro ty, jimž se obliba a sláva již omrzela, jakož i pro ty, co jen chtějí otestovat odolnost svých přátel:

1) Před odchodem do společnosti se dosyta najez česneku, cibule a hrachu.

2) Lidem zásadně tykej a oslovuj je „vole“ přesně tak, jako to teďka dělám já, ty vole. Mluv v co největší blízkosti jejich obličeje, zřetelně vyslovuj sykavky a hlásku Ř.

3) Oslovuj všechny křestním jménem, pokud možno nějakým jiným. Nezaměňuj ženská a mužská jména, nevypadá to věrohodně.

4) S výjimkou slova „vole“ a vybraných sprostých slov mluv spisovně. Mezi řečí opravuj jiným syntaktické chyby.

5) Na jakoukoli otázku odpovídej „ne“.

6) Vhodná témata ke společenské konverzaci: zemětřesení; epidemie; tvoje návštěvy lékařů, včetně popisu výtěrů a laboratorních rozborů; eroze půdy v Nizozemí; nevěra manželky člověka, se kterým mluvíš stejně jako rozbor jeho negativních vlastností; potraty; amputace a protézy; tvé vlastní úspěchy a kladné vlastnosti. Nejvhodnější téma je ovšem takové, o kterém hodně víš a je dostatečně nudné. Kdykoli se tě naslouchající pokusí přerušit, hlasitě vykřikni: „Počkej, vole, jen ti dopovím toto!“ Nepočká-li, rozhlašuj o něm, že je to kryptokomunista a že ti stejně nestojí ani za řeč.

7) Rozhlašuj o komkoli, že je to kryptokomunista a že ti nestojí ani za řeč. Když to opravdu je kryptokomunista, rozhlašuj o něm, že je to homosexuál. V případě, že je to kryptokomunista a homosexuál, tak máš teda podařené známé.

8) Nauč se nazpaměť několik přísloví a všude je používej. Nejvhodnější jsou přísloví káravého obsahu, např. „Pořádek dělá přátele“ nebo „Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí“.

9) Nauč se nazpaměť několik anekdot a všude je vyprávěj. Nejvhodnější jsou anekdoty nemravné. Vyprávění anekdot uvozuj větou: „To mi připomíná jednu anekdotu...“ Nejvýhodnější je skočit někomu do řeči a vyprávět anekdotu, která se k danému tématu nevztahuje.

10) Kdykoli někdo dovypráví jakoukoli příhodu, řekni nahlas: „Ts, to nic není. To já / můj kamarád / můj známý...“ Tvá následná historka se musí tvářit dostatečně věrohodně, aby byl dotyčný zahanben ubohostí historky vlastní.

11) Vždy se snaž být středem pozornosti. Když nemluvíš, upozorňuj na sebe hlasitým smíchem nebo výroky „To znám, to je kravina“ a „Řeknu vám, jak to dopadne.“

12) Podávanou krmi vždy výrazně pochval a dodej: „Ovšem nejlepší ....... jsem jedl v ........ ! To se nedá srovnávat. Ale tohle je taky, jak říkám, docela dobré.“ Nejvhodnějším slovem pro vyjádření chvály je „poživatelný“, které lze stupňovat: celkem, velmi, vynikajícně.

13) Vidíš-li na ulici známého, už zdaleka na něj mávej a křič. Sotva se dostaneš do jeho blízkosti, zastup mu cestu. Nezaplétej se do žádných zdvořilostních frází, rovnou ho požádej, aby ti půjčil peníze. Není moudré ho žádat o větší půjčku. Je naopak vhodné si půjčovat drobné částky, které nemůže odmítnout.

14) Jen hlupák vrací drobné částky.

15) Na jakékoli námitky vůči tvé osobě odpovídej jednou z následujících vět:

16) Piš do časopisů stížnosti a dopisy a dávej v nich najevo svou nadřazenost a pohrdání všemi ostatními. Otištění dopisu lze zaručit větou „Stejně vím, že mi to neotisknete, protože se bojíte svobodného názoru.“

17) Pod různými záminkami podej na všechny své známé žalobu a vymáhej z nich majetek.

18) Když nemluvíš, zpívej. Zvláště vhodné jsou písně jako „Ktož sú boží bojovníci“ a „Osiřelo dítě“. Když dozpíváš, zpívej znovu stejnou píseň, jenom trochu víc nahlas.

19) Ve společnosti se opíjej a zvracej. Nestyď se za to - je to lidské. Proto vždy zvracej čelem k ostatním.

20) Pořiď si mobilní telefon a všude ho nos s sebou. Nečekej, až ti někdo zavolá, uprostřed rozhovoru zvol náhodné číslo a zavolej na něj. (Tímto způsobem lze mj. získat i nové nepřátele.) Když někdo zavolá tobě, předstírej záznamník.


Existuje samozřejmě ještě celá řada dalších pravidel, která ti zaručí odpor okolí, snažil jsem se uvést jen ta nejzákladnější. Doufám, že můj stručný návod dojde obliby a mnohý v něm najde poučení. Největší odměnou mi bude, když mi někdo, poučen mým spiskem, pošle mi mailem jako výraz díků a obdivu výhrůžný dopis.

(1996)

Doporučte cizím lidem


Vnuťte to ostatním na FacebookuNahrajte si to do čtečky


Poslat si tenhle text do Kindlu