Manifest anartismu

Žijeme v době, kdy jsme obklopeni uměním. Číhá na nás za každým rohem, aby na nás vybaflo v momentě, kdy to nejméně čekáme, a ohromilo nás sílou svého obsahu, což může být zdraví škodlivé. Umění obecně se stalo zhruba stejně cenným artiklem, jako jsou odpadky, které, mimochodem, často připomíná. Příčinou tohoto stavu jsou nepsaná pravidla, která moderní umění vyznává, a to zejména tato následující:

 1. V moderním umění může cokoliv znamenat cokoliv. (Smysl díla závisí na jeho subjektivní interpretaci.)
 2. V moderním umění může cokoliv neznamenat nic. (Smysl díla závisí na jeho subjektivní interpretaci.)
 3. V moderním umění může i nic něco znamenat. (Smysl díla závisí na jeho subjektivní interpretaci.)
 4. V moderním umění může i nic znamenat cokoliv. (Smysl díla závisí na jeho subjektivní interpretaci.)
 5. V moderním umění může i nic znamenat všechno. (Smysl díla závisí na jeho subjektivní interpretaci.)
 6. V moderním umění nemusí nic nic znamenat. (Smysl díla závisí na jeho subjektivní interpretaci.)
 7. V moderním umění může všechno něco znamenat. (Smysl díla závisí na jeho subjektivní interpretaci.)
 8. V moderním umění může cokoliv znamenat všechno. (Smysl díla závisí na jeho subjektivní interpretaci.)

Tento manifest chce proto reagovat na výše uvedený stav tím, že volá po tvorbě, která nemá s uměním nic společného. Stoupenci manifestu - anartisté - odmítají označení "umělec", natož pak "Mistr". Mohou však (se značným sebezapřením, jež je dáno jejich ikonoklastickou povahou) užívat označení "tvůrce", jež je nejméně hanlivým označením pro jejich výrobní snahy.

Díla, vytvořená v anartistickém duchu, nejsou omezena formou ani obsahem, pouze svými tvůrci. Díla, jež se hlásí k manifestu hlásí, jsou však vázána následujícími pravidly:

 1. Něco musí něco znamenat, ať už je to cokoliv. (Kdyby něco nic neznamenalo, bylo by to na nic.)
 2. Ne všechno smí něco znamenat. (Kdyby všechno něco znamenalo, nezbylo by nic, co by nic neznamenalo.)
 3. Ne cokoliv, pouze něco může něco znamenat. (To, že by cokoliv mohlo něco znamenat, implikuje, že všechno smí něco znamenat.)
 4. Nic nesmí znamenat něco. (Jen něco může něco znamenat, nic ne.)

Psaný manifest anartismu je proti nepsaným zákonům moderního umění sympatičtější tím, že obsahuje o čtyři pravidla méně. Pravdou ovšem je, že jeho smysl záleží na jeho subjektivní interpretaci.

(21.8.2001)


Doporučte cizím lidem


Vnuťte to ostatním na FacebookuNahrajte si to do čtečky


Poslat si tenhle text do Kindlu